photo

Remont kościoła

2011r.

     W XI 2011r. - rozpoczęcie zbiórki parafialnej na cele remontowe

 

2012r.

 

PRZYGOTOWANIE

     - uzyskanie wskazań konserwatorskich,

     - pozwolenia konserwatorskie i budowlane,

     - wykonanie projektu remontu i konserwacji elewacji kościoła (z kosztorysem)

 

Koszt: 49.815 zł

   29.815 zł ze zbiórki parafialnej

+20.000 zł z dotacji Gminy Miejskiej Wałcz

 

2013r.

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA – I etap

 
Wartość prac: 100.000 zł

                 50.000 zł ze zbiórki parafialnej

            +40.000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Zachodniopomorskiego

            


+10.000 zł z dotacji Powiatu Wałeckiego

 

2014r.

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA – II etap

 

Wartość prac: ok.100.000 zł

      40.000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

      10.000 zł z dotacji Gminy Miejskiej Wałcz

ok. 50.000 zł ze zbiórki parafialnej


  Stan przed rozpoczęciem prac

   Pierwszy etap remontu - okolice zegara


Pierwszy etap remontu

Pierwszy etap remontu zakończony

STAN PRZED

STAN PO