photo

ks. prałat dr Antoni Badura


Ks. Antoni Badura
otrzymał świecenia kapłańskie - 28 maja 1989 roku, w latach 1977-1981 –  odbył studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (historia, specjalność pedagogiczna), w latach 1981-1983 – pracował zawodowo, a od 1983 do 1989 – podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (magisterium z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu). W latach 1989-1994 został posłany na studia z duchowości do Rzymu (rozprawa doktorska nt. kierownictwa duchowego w życiu i posłudze duszpasterskiej św. Rafała Kalinowskiego). Od grudnia 1994 roku do lutego 1996 roku - pracował duszpastersko (Borne Sulinowo; Kołobrzeg par. Wniebowzięcia NMP). Od dnia 10 lutego 1996 roku - został ojciecem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Od dnia 1 stycznia 2004 roku - adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładał  teologię duchowości i spowiednictwo. Był Ojcem Duchownym wielu pokoleń nowych kapłanów.