photo

Historia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest społeczną organizacją zrzeszającą katolików i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie. Dnia 26 listopada 1996 roku sąd wojewódzki w Poznaniu zarejestrował Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii św. Mikołaja w Wałczu pod numerem 2228. Siedzibą Stowarzyszenia jest plebania przy ulicy Papieża Jana XXIII. 13 kwietnia 1997 roku Ksiądz Biskup Ignacy Jeż zainaugurował działalność Stowarzyszenia Mszą świętą w kościele św. Mikołaja udzielając chrztu świętego synowi prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Subocza. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie z Księdzem Biskupem, które stało się dla uczestników ogromnym przeżyciem ze względu na osobowość dziś juz nieżyjącego kardynała nominata Ignacego Jeża.

 
Stowarzyszenie w momencie założenia liczyło 22 osoby byli to: ks. Romuald Kunicki, Barbara Olszewska, Czesław Kloskowski, Marian Rotter, Piotr Świderski, Waldemar Rojek, Gabriela Plechowska, Maria Minkowska, Alicja Kuczkowska, Bronisław Cichy, Elżbieta Jasińska – Łukaszewicz, Mariola i Tadeusz Kaliszczakowie, Andrzej Plecety, Jadwiga i Andrzej Grabiec, Danuta Albrecht, Urszula i Krzysztof Słowińscy, Jadwiga i Andrzej Suboczowie.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem Katolickim. Duchowym asystentem jest ks. prałat Romuald Kunicki. Organizacja ta realizuje swoje cele i zadania przez:

 

  • reprezentowanie interesów katolickich wobec władz,
  • organizowanie pmocy moralnej, materialnej, prawnej rodzinom i osobom samotnym,
  • organizowanie prelekcji i form działalnosci podnoszących kulturę  życia małżeństw i rodziny,
  • pomoc w organizowaniu kursów przedmałzeńskich, poradni rodzinnych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
  • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.

Każde spotkanie zaczyna się modlitwą i rozważaniem duchowym prowadzonym przez księdza prałata nawiązującym do sytuacji bieżącej w kościele lub w świecie, bądź zbliżającego się święta. Niekiedy takie rozważania prowadzą osoby świeckie obecne na zebraniu. Miłym wydarzeniem jest coroczny wspólny opłatek w rodzinnej atmosferze.

 

W Stowarzyszeniu działały 4 sekcje: informacji, Radia Maryja, charytatywna, Poradnia Rodzinna "Familia". Dzięki życzliwości księdza proboszcza i śp. Leokadii Pietkiewicz (gospodyni parafii) członkowie stowarzyszenia raz w miesiącu lub częściej, w razie potrzeby spotykają się, by omówić najważniejsze problemy związanie z działalnością. Przez kilka lat funkcjonowała Katolicka Poradnia Rodzinna „Familia", w której porad udzielali duszpasterz, psycholog, pedagog, lekarz, prawnik, pracownik socjalny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się porady psychologa i prawnika (porad prawnych udzielała pani sędzia Lipińska). Od początku działalności członkowie byli zaangażowani w działalność społeczną, kulturalną, oświatową miasta i regionu. Zabierali głos publicznie bądź to w formie apeli, ulotek, odezw do władz miejscowych i krajowych w różnych sprawach np.: obrony życia nienarodzonych, sekt, kontrowersyjnego przedmiotu, „Edukacja seksualna", w sprawie kaplicy Szpitala Powiatowego. Swoją działalność prowadziła sekcja Radia Maryja zbierając świadectwa udziałowe pomocy Stoczni Gdańskiej. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w róż­nych spotkaniach m.in. z księżmi biskupami wizytującymi parafię i tak z księdzem Biskupem Pawłem Cieślikiem w 1997 i 2008r., z księdzem Biskupem Marianem Gołębiewskim w 2003r. Stałe kontakty są utrzymywane z Akcją Katolicką, zwłaszcza w czasie organizowania Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wiele inicjatyw podejmowano wraz z innymi organizacjami i osobami działającymi na teranie naszego miasta. 28. 10. 1997 r. odbyło się spotkanie z grupą inicjatywną Wałeckiego Domowego Hospicjum. Dr Barbara Gawrońska nakreśliła istotę działania pomocy osobom nieuleczalnie chorym.
W lipcu 1997 roku południową część kraju objęła fala powodzi członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, jako pierwsi w Wałczu, zorganizowali pomoc powodzianom. Zostało wysłanych 10 ton darów, w tym 4 tony żywności do Czernuchowic (Diecezja Katowicka). Aktywnie w Stowarzyszeniu działa sekcja charytatywna z jej niestrudzoną szefową Wandą Tunkiewicz, śp. Anną Topolską oraz Danutą Albrecht. Członkowie tej sekcji zbierając dary pieniężne i rzeczowe od sponsorów udzielają pomocy potrzebującym w postaci produktów żywnościowych w każdy piątek, a szczególnie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Tradycją parafii od 2001 roku jest rozdawanie paczek przez św. Mikołaja dzieciom z okazji święta patrona kościoła (rekord to 400 paczek ze słodyczami). Członkowie Stowarzyszenia, kierując się społeczną nauką Kościoła, pełnią rożne funkcje zarówno w miejscach pracy, jak i społecznie; są dyrektorami, nauczycielami, katechetami, lekarzami, radnymi, pracownikami różnych instytucji. Ci, którzy odeszli do Pana pozostaną w naszych sercach i pamięci (Leokadia Pietkiewicz, Anna Topolska, Piotr Szarkowski).


W styczniu 2008 roku został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został ponownie Andrzej Subocz, zastępcami Alicja Kuczkowska i Lucyna Wyszkowska, sekretarzem Elżbieta Jasińska – Łukaszewicz, skarbnikiem Mirosława Falewicz, a członkami Zdzisław Ryder i Maria Minkowska.

 

Źródło: A. Subocz, Ruchy i stowarzyszenia religijne, w: „Parafia pw. św. Mikołaja ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego Wałcza w latach 1945 – 2008”, red. Elżbieta Jasińska – Łukaszewicz, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Piła 2009.