photo

Działalność

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

              STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

                przy parafii św. Mikołaja w Wałczu

    Stowarzyszenie w roku 2016 działało zgodnie ze Statutem w tym samym składzie: Zarząd + członkowie. W centrum działalności była praca na rzecz rodziny ze zwróceniem uwagi na sprawy i problemy indywidualne, zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych osób. Wszelkie formy służby na rzecz rodziny były zgodne z nauką Kościoła i przebiegały według rocznego planu pracy.

    Zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

    STYCZEŃ Czas karnawału ale i pielęgnowanie tradycji rodzinnych i parafialnych. 23 stycznia odbył się wieczór wspólnego śpiewania kolęd – 45 uczestników. 30 stycznia w Domu Weselnym Roma odbył się Bal

Karnawałowy Rodzin, w którym wzięło udział 80 osób.

    LUTY  7 lutego pamiętano o imieninach ks. Prałata Romualda Kunickiego, honorowego członka Stowarzyszenia.

21 lutego i 13 marca odbyła się kolejna sprzedaż cegiełek na wsparcie remontu naszego Kościoła. Zebraną kwotę w wysokości 3255 zł przekazano ks. Proboszczowi Antoniemu Badurze.

    MAJ 3 maja uczestniczyliśmy w MAJÓWCE organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wałczu razem z innymi organizacjami pozarządowymi. Braliśmy udział w rajdzie rowerowym oraz wystawiliśmy stoisko reklamowe.

13 maja zorganizowaliśmy wyjazd autokarowy do Bydgoszczy na operę Verdiego Traviata. W spektaklu wzięły udział 44 osoby.

29 maja odbyła się akcja „kremówki''- sprzedaż ciastek, której celem było zebranie funduszy na wsparcie wydawnictwa kolejnego numeru Rocznika Skrzatuskiego pod red. ks. dra Tadeusza Ceynowy, dyr. Archiwum Diecezjalnego w Koszalinie. Zebraną kwotę 1000 zł przekazano ks. Tadeuszowi. We wrześniu Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie za przekazanie darowizny oraz egzemplarze  Rocznika Skrzatuskiego.

W dn.20-22 maja Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w rekolekcjach synodalnych w CEFie w Koszalinie.

SIERPIEŃ 20 sierpnia zorganizowaliśmy jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Na szlaku zwiedzono Sanktuarium Matki Bożej w Brzesku i ogród dendrologiczny w Przelewicach.

    WRZESIEŃ Od początku września rozpoczęły się przygotowania do kolejnego festynu parafialnego, który odbył się 25 września. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w organizację i przebieg festynu.

    PAŻDZIERNIK 7 października zorganizowaliśmy wyjazd autokarowy do Poznania na operę Moniuszki Halka. Udział wzięło 45 osób.

16 października w Filharmoni Koszalińskiej na uroczystej gali nagrodę im. ks. kardynała nominata Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei'' otrzymała Alicja Kuczkowska- prezes Stowarzyszenia- za umiejętne łączenie wrażliwości społecznej z osobistym zaangażowaniem w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu.

    LISTOPAD 6 listopada przeprowadzono akcję „rogaliki marcińskie''.Zebrany dochód ze sprzedaży w kwocie 1567zł został przeznaczony na przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci.

17 listopada odbyły się zaduszkj poetycko-muzyczne za zmarłych parafian w minionym roku.

25 listopada odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznej, w którym uczestniczyło 60 osób.

    GRUDZIEŃ 6 grudnia zgodnie z wieloletnią tradycją Stowarzyszenie przygotowało 250 paczek dla dzieci i zaprosiło św. Mikołaja. Mikołaj obdarowywał dzieci na Mszy roratniej i wieczornej. Odwiedził    dzieci w 107 Szpitalu Wojskowym oraz w Kłębowcu. Uczniowie ze świetlicy socjoterapeutycznej SP nr 1 też otrzymały paczki.

18 grudnia była Wigilia Stowarzyszenia z udziałem kapłanów: ks. prałata Romualda Kunickiego, ks. Proboszcza Antoniego Badury i ks. Sebastiana Maciuszko oraz Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza.

    Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w szkoleniach i spotkaniach organizacji pozarządowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Wałcza.

    Składam serdeczne podziękowania Zarządowi i członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w działalność na rzecz drugiego człowieka.

 

************************

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

Przy parafii św. Mikołaja w Wałczu

  

Nr KRS 0000300453

REGON 320 483 048

NIP 765 166 26 68

        Zarząd Stowarzyszenia

Prezes   Alicja Kuczkowska

Wiceprezes    Lucyna Wyszkowska

Sekretarz     Ewa Misztal

Skarbnik      Barbara Radkiewicz

        Działalność Stowarzyszenia w 2015 roku była zgodna ze Statutem i przebiegała z ustalonym planem działania. W centrum działalności była praca nad pogłębieniem i podnoszeniem kultury życia małżeńskiego i rodzinnego oraz działania mające na celu budowanie jedności w relacjach z drugim człowiekiem.

       Stowarzyszenie prowadziło działalność w łączności z Kościołem uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach w parafii; min takich jak:

- włączenie się do cotygodniowych czytań liturgicznych na mszy o godz. 9 oraz w czasie świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia

- udział w rekolekcjach parafialnych

- pamięć o imieninach i rocznicach kapłańskich

- wsparcie na rzecz renowacji kościoła parafialnego

- rozprowadzanie cegiełek na remont kościoła. Kwotę 3991 zł ze zbiórki do puszek przekazana w dn. 30 listopada 2015 r. ks. Antoniemu Badurze proboszczowi parafii św. Mikołaja

- pomoc przy organizacji festynu parafialnego w dn. 6 września.

       Stowarzyszenie prowadziło działalność całoroczną. Zrealizowane zostały zadania wg. kalendarza:

    STYCZEŃ Napisano projekt do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe na koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia.

Pracowano i obmyślano tematykę do realizacji kolejnych Dni Kultury.

Trwały przygotowania do kolejnego balu karnawałowego rodzin.

    LUTY 1 lutego odbył się na plebanii wieczór śpiewania kolęd .

7 lutego- karnawałowy bal rodzin w Domu Weselnym Roma – udział 97 osób.

Tego dnia pamiętano także o honorowym członku SRK ks. Romualdzie Kunickim z okazji jego imienin.

    MARZEC 3 marca odbył się autokarowy wyjazd do Poznania na operę Straszny dwór St. Moniuszki. Udział wzięło 45 osób.

12 marca było Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze, na którym do Zarządu weszły Barbara Radkiewicz – skarbnik, Ewa Misztal – sekretarz, Danuta Dertkowska i Józefa Kazimierczak – Komisja Rewizyjna.

      KWIECIEŃ- prace nad programem XVIII Dni Kultury oraz napisano projekt do Warszawy PZU z Kulturą na zorganizowanie    dwudniowej wycieczki dla dzieci do stolicy.

      MAJ – kontynuacja pracy w przygotowanie DKCH oraz

16 maja odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa trasą Pelplin, Gniew, Piaseczno, w której wzięło udział35 osób.

      CZERWIEC – ostateczne prace i przygotowanie programu do druku XVIII DKCH pod hasłem Świat potrzebuje Światła.

- szukanie sponsorów ,- zaproszenie gości, - ustalenia z zespołami, - projekcja filmu,- ustalenie spotkań ,koncertów itp.

- druk indywidualnych zaproszeń (50) i programów (800 szt.)

- przekazanie informacji o Dniach Kultury na str. Internetowe parafii, Urzędu Miasta, redakcji Gościa Niedzielnego, lokalnej prasy 

zaproszenie wałeckich plastyków do składania prac na wystawę.

       26 LIPCA odbyła się sprzedaż kremówek w celu zebrania funduszy na realizację programu Dni Kultury.

         Największym wydarzeniem w 2015 roku były XVIII DKCH, które trwały od 6- 20 września pod hasłem ŚWIAT POTRZEBUJE ŚWIATŁA. Wśród zaproszonych gości obecni byli: ks. dr Tadeusz Ceynowa Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Koszalinie, ks. dr Jarosław Kwiecień Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, poetka Magdalena Pocgaj z Poznania, solistka Benigna Jaskulska i Krzysztof Leśniewicz organista z Poznania.

W czasie tych Dni , dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Zamku Książąt Pomorskich w Szczecine , udało się zrealizować pomysł koncertu zespołu Trzeciej Godziny Dnia w Wałczu w Wałeckim Centrum Kultury. Na koncert przybyli licznie mieszkańcy Wałcza i nie tylko, np. Piły, Chodzieży, Człuchowa.

         Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie Dni Kultury mogą zaistnieć i pokazać swój twórczy dorobek wałeccy artyści: plastycy, rzeżbiarze, poeci...

Cieszyć się należy, że co roku coraz więcej młodzieży prezentuje swoją twórczość i bierze udział w spotkaniu z poezją.

Dni Kultury przebiegły zgodnie z programem, który został załączony do sprawozdania. Wszystkie organizowane imprezy miały wstęp wolny.

Stowarzyszenie w czasie trwania Dni Kultury rozprowadzało cegiełki o nominale 10 i 20 zł, z których dochód został przeznaczony na wsparcie konserwacji zabytkowego kościoła św. Mikołaja.

Pozwolenie na sprzedaż cegiełek otrzymaliśmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Nr zbiórki 2015/ 3174/OR

          Dni Kultury to duże przdsięwzięcie logistyczne ale i finansowe.

Łączny koszt XVIII DKCH to kwota 25 tysięcy złotych plus wiele pracy wolntariuszy i wsparcia bezgotówkowego. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w różnej formie przy realizacji Dni:

Dyrekcji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Staroście Powiatu Wałeckiego,

Wójtowi Gminy Wałcz,

Nadleśnictwu Wałcz i Płytnica,

Dyrekcji Wałeckiego Centrum Kultury,

wałeckiej prasie: Tygodnik Pojezierze i Extra Wałcz

uczniom i nauczycielom wałeckich szkół: ZSMnr 1, Gimnazjum nr 2, LO im.Kazimierza Wielkiego, ZS nr 3-Budowlanka, ZS nr 4 Rolnik, oraz wszystkim indywidualnym osobom .

PAŻDZIERNIK Był to czas na podsumowanie i rozliczanie, sprawozdania i podziękowania za odbyte Dni Kultury.

LISTOPAD 8 listopadabyła sprzedaż rogalików marcińskich w celu zebrania funduszy na organizację mikołajek dla dzieci.

20 listopada odbył się na plebanii kolejny Wieczór Pieśni Patriotycznej z udziałem 56 osób, który co roku cieszy się większym zainteresowaniem wałczan.

Druga połowa listopada i początek grudnia to był czas przygotowywania produktów do paczek mikołajkowych, aby w dniu 6 grudnia zjawił się Mikołaj w parafii. Zostało przygotowane 350 paczek ze słodyczami dla dzieci. Mikołaj obdarował dzieci na Mszy św. o godz 12. Następnego dnia rano był u dzieci w 107 Szpitalu Wojskowym, później u dzieci w kościele filialnym w Kłębowcu.Część paczek(ok. 40) przekazano do świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w SP nr 1.

18 grudnia na plebani odbyła się     Wigilia Stowarzyszenia z udziałem gosci: ks. prałata Romualda Kunickiego, Starosty Bogdana Wankiewicza, Burmistrza Waldemara Lechnika i p. Jolanty i Marka Giłków.

        Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w szkoleniach organizacji pozarządowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „OWES Wałcz''. Korzystaliśmy z pomocy prawnej, doradczej, usługowej. Otrzymaliśmy 3 rolapy, 20 koszulek z nadrukiem logo Stowarzyszenia i 100 długopisów. Ponadto mogliśmy korzystać z druku materiałów potrzebnych do pracy Stowarzyszenia.

        Cenimy sobie współpracę ze Starostwem Powiatowym, OWESem, Gminą Wiejską Wałcz oraz wałeckimi szkołami. Dzięki różnego rodzaju zaangażowania i pomocy tych urzędów mogliśmy zrealizować zaplanowane zadania. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczyli w podejmowanych zadaniach. 

         FINANSE STOWARZYSZENIA

Wpływy na konto

3500 zł dochód z balu karnawałowego

1222 zł wpłata ze sprzedarzy rogalików

2x 500 zł wpłata Nadleśnictwo Wałcz i Płytnica

2x 100 zł wpłaty darczyńców na mikołajki

780 zł składki członkowskie.

Wpływy do kasy

1252 zł dochód ze sprzedaży kremówek

Otrzymaliśmy opłatę konceru zesołu TGD w kwocie 17.200 zł – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

bon wartości 500 zł – Wójt Gminy Wałcz( nagroda na festyn)

wsparcie ks. Proboszcza- to opłata gości Dni Kultury (inauguracja i wernisaż) oraz 350 zł na paczki mikołajkowe

Starostwo opłaciło koncert chóru Cantores kwotą 1800 zł

Stowarzyszenie bezfakturowo opłaciło koncert organowy 1200 zł (z kremówek), poetkę (Dni Kultury) 300 zł, towary zakupione na kwotę 250 zł DK.

Z konta opłacono

4478 zł Dni Kultury

2101,32 zł Mikołajki

442,68 zł opłaty za telefon

204,24 zł wydatki administracyjne

Rozliczenie i faktury za 2015 rok są do wglądu u księgowej p. Barbary Napierały.

Na koncie Stowarzyszenia pozostało 671,75 zł.w kasie 328,42 zł.

 

                                                               Sprawozdanie złożyła prezes

                                                                          Alicja Kuczkowska

 


************************


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE

Z działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Za rok 2014

Stowarzyszenie w roku 2014 realizowało swoje zadania zgodnie ze Statutem i zatwierdzonym przez członków planem działania.

        Celem działalności Stowarzyszenia jest wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz budowanie i umacnianie więzi wspólnoty w lokalnej społeczności.

Działalność roku skupiała się wokół hasła RODZINA SZKOŁĄ MIŁOŚCI i przebiegała dwukierunkowo:

1.To działalność comiesięczna wokół zadań skierowanych na pomoc, wsparcie, edukację oraz organizację życia kulturalnego rodzin.

2. To organizacja i przebieg kolejnych już XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście.

Poza tym Stowarzyszenie brało czynny udział w życiu parafii św. Mikołaja. Między innymi włączenie w obchody jubileuszy kapłańskich: 55-lecie kapłaństwa ks. Prałata Romualda Kunickiego

(28 maja) i 25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Antoniego Badury

(1 czerwca).

- cotygodniowe czytania mszalne,

- włączenie w liturgiczną oprawę świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,

- prowadzenie drogi krzyżowej w Wielkim Poście.

        Zadania realizowane przez Stowarzyszenie w roku 2014 kierowane były do wszystkich chętnych mieszkańców Wałcza i okolic.

       I tak zgodnie z kalendarzem zostało zrealizowane :

- 19 stycznia na plebanii odbyło się wspólne kolędowanie,

- 1 lutego był bal karnawałowy rodzin w lokalu Roma,

- W marcu prowadzono konsultacje z radcą prawnym p. Mikucką w OWSIE w sprawie zmiany Statutu

- W kwietniu trwały prace nad przygotowaniem programu DKCH oraz napisano projekt do Komisji Alkoholowej przy Urzędzie Miasta w sprawie dotacji koncertu profilaktycznego dla młodzieży,

- 10 maja odbyła się jednodniowa wycieczka szlakiem piastowski do źródeł wiary ( grupa 50-osobowa ),

- 11 maja odbyła się sprzedaż kremówek ( związek z kanonizacją Jana Pawła II ) w celu zebrania funduszy na organizację DKCH,

- Czerwiec to ostateczne ustalenie programu XVII DKCH pod hasłem Rodzina szkołą miłości , druk zaproszeń, programów, plakatów, banery itp.

     DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ odbyły się w dniach od 31 sierpnia do 14 września i przebiegały zgodnie z ustalonym programem. Na uwagę zasługuje obecność ks. bpa Pawła Cieślika, który odprawił Mszę św i wygłosił Słowo Boże oraz dokonał otwarcia   wystawy prac wałeckich artystów w Wałeckim Centrum Kultury.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja dra Jacka Pulikowskiego na temat „ Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”. Niebywałą frekwencję miał koncert zespołu LUMEN z Poznania pt. „pop –Oratorium Miłosierdzie Boże” z udziałem naszego parafialnego chóru Cooncordi laetitia pod kierunkiem p. Dariusza Izbana.

Członkowie Stowarzyszenia włączyli się czynnie w organizację i przebieg  festynu parafialnego, na którym największym zainteresowaniem cieszyły się rodzinne gry i zabawy sportowe oraz stoiska gastronomiczne. Dochód z festynu został przeznaczony na remont elewacji kościoła.

- We wrześniu po Dniach Kultury trwały prace nad zmianą Statutu Stowarzyszenia i w listopadzie zostały wysłane wymagane dokumenty do KRS przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie w celu wprowadzenia zapisu o działalności odpłatnej. W dniu 31 grudnia na mocy postanowienia Sądu zostały zatwierdzone zmiany w naszym Statucie.

- 9 listopada rozpoczęliśmy przygotowania do wizyty św. Mikołaja sprzedażą rogalików marcińskich w celu zebrania funduszy na przygotowanie paczek dla dzieci.

- 14 listopada odbyły się Zaduszki poetycko- muzyczne w naszej parafii przygotowane przez członków Stowarzyszenia.

- 21 listopada po raz kolejny przygotowaliśmy Wieczór Pieśni Patriotycznej, w którym wzięło udział 55 osób.

- 6 grudnia w uroczystość odpustową parafii Stowarzyszenie zaprosiło św. Mikołaja, który tego dnia obdarował paczkami ok. 300 dzieci. Mikołaj odwiedził także dzieci w 107 Szpitalu Wojskowym i w Kłębowcu, filialnej parafii św. Mikołaja.

- Zakończeniem całorocznej działalności Stowarzyszenia była wspólna wigilia członków i zaproszonych gości w dn. 18 grudnia.

     Nasza organizacja aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach organizacji pozarządowych na forum Urzędu Miasta oraz w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „OWES Wałcz”. Korzystaliśmy z pomocy prawnej, doradczej, wspierającej oraz z różnego rodzaju usług ( druk programów, plakatów, zaproszeń, śpiewników itp. )

     Cenimy sobie współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Wałcz oraz Gminą Wiejską Wałcz.

Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy rzeczowej mogliśmy realizować zaplanowane zadania.

Podziękowania kierujemy również do Nadleśnictwa Wałcz i Nadleśnictwa Płytnica, które wspierały naszą działalność w 2014 roku.

          FINANSE STOWARZYSZENIA

       W roku 2014 działalność statutowa Stowarzyszenia Wspierana była kwotami:

 - 1365 zł zostało na koncie z 2013 roku

 - 2700 zł dochód z balu karnawałowego rodzin

 - 1364 zł dochód ze sprzedaży kremówek

 - 580 zł pozostało z jednodniowej wycieczki szlakiem piastowskim

 - 1700 zł dotacja z Urzędu Miasta na koncert dla młodzieży w ramach XVII DKCH

 - 1500 zł wsparcie Starostwa Powiatowego – koncert zespołu Lumen z Poznania ( XVII DKCH )

 - 500 zł Nadleśnictwo Wałcz ( XVII DKCH )

 - 200 zł Nadleśnictwo Płytnica ( XVII DKCH )

 - 200 zł wpłata p. Piotrowskiego ( XVII DKCH )

 - 1800 zł wsparcie ks. Proboszcza ( XVII DKCH )

 - wsparcie rzeczowe zakup laptopa jako nagrody głównej na festynie przez Wójta Gminy Wałcz

 - 1066 zł dochód ze sprzedaży rogalików

 - 500 zł wsparcie akcji Mikołaj 2014” przez Nadleśnictwo Wałcz

 - 480 zł          składki członków Stowarzyszenia

     Całkowity koszt XVII Dni Kultury po stronie Stowarzyszenia to kwota 9768 zł.

W/w kwota nie obejmuje kosztów nagród rzeczowych oraz wkładu sponsorów i darczyńców indywidualnych.

 WYDATKI:

 - 450 zł obchody kapłańskich jubileuszy; ks. Prałata Romualda Kunickiego i ks. Proboszcza Antoniego Badury

 - 2500 zł opłata koncertu dla młodzieży ( XVII DKCH )

 - 3500 zł opłata konceru Lumen z Poznania ( XVII DKCH )

 - 1755 zł koszt zakupu słodyczy na paczki mikołajkowe

   Wydatki dotyczyły również innych kosztów związanych z organizacją i przebiegiem XVII DKCH ( sierpień, wrzesień 2014 r. ) oraz przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci  i obsługą imprez organizowanych w pozostałych miesiącach roku 2014 ( w tym koszty administracyjne).

 Faktury i rozliczenie stanu finansów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich znajdują się u księgowej p. Barbary Napierały.

 Na koncie w dn. 31 grudnia 2014 roku pozostało 861,18 zł.

 

     Wałcz, 10-03-2015                           Sprawozdanie złożyła

 

                                                          Prezes Alicja Kuczkowska

 *************************SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO- FINANSOWE 

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

 

za rok 2013

 Stowarzyszenie w roku 2013 realizowało swoje zadania zgodnie ze statutem i zatwierdzonym przez członków planem działania.

       Celem działalności było budowanie i umacnianie relacji wspólnoty w lokalnej społeczności ze zwróceniem uwagi na rolę rodziny w życiu człowieka.

Rok 2013 został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i kontynuowany przez papieża Franciszka ROKIEM WIARY. Zgodnie z tym, Stowarzyszenie działając na  rzecz rodzin parafii, miasta i gminy realizowało przesłanie Ojca Św. Bo WIERZYĆ to nie fakt, dotyczący jedynie naszej inteligencji, dziedziny wiedzy intelektualnej, ale jest to przemiana, obejmująca całe życie, nas całych.

      Podejmowane przez Stowarzyszenie działania były kierowane do wszystkich mieszkańców Wałcza i okolic. Wychodziliśmy z ofertą do dzieci, młodzieży i starszych osób. Już w styczniu odbył się wieczór śpiewania kolęd i pastorałek.

W lutym- bal karnawałowy dla chętnych rodzin oraz akcja sprzedaży pączków na ostatki, z której dochód został przeznaczony na leczenie ucznia LO, Mikołaja chorego na białaczkę. W marcu odbyła się jednodniowa pielgrzymka do Częstochowy w intencji rodzin naszej parafii. W marcu odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Wałcza ,do której teksty rozważań przygotowało Stowarzyszenie  i w niej uczestniczyło. W kwietniu 50-osobowa grupa miłośników teatru uczestniczyła w spektaklu ‘’Skrzypek na dachu’’ w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. W czerwcu grupa parafian odbyła  wycieczkę na Ukrainę. Dla miłośników  sportu  odbyły się rajdy rowerowe i konkurencje sportowe. Z myślą o młodzieży, w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert Zespołu Full Power Spirit pt. Znajdż pomysł na siebie oraz koncert organowy, koncert chóru Cantores z Człopy i chóru greckokatolickiego dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta i okolic.

Ponadto w listopadzie już po raz drugi odbył się Wieczór pieśni patriotycznej z udziałem 60 osób, chętnych do wspólnego śpiewania oraz Zaduszki poetycko-muzyczne za zmarłych w minionym roku.

Odbyła się również akcja sprzedaży rogalików Marcinek, z której dochód przyczynił się do przygotowania 200 paczek Mikołajkowych dla dzieci.

6 grudnia do dzieci w parafii przybył Mikołaj z prezentami oraz odwiedził chore dzieci na oddziałach w 107 Szpitalu Wojskowym. Kilka dni póżniej Mikołaj zjawił się u dzieci w Kłębowcu, również z paczkami.

        Już po raz XVI byliśmy organizatorami Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście, które odbyły się we wrześniu pod hasłem ‘’ODKRYWAJMY PIĘKNO WIARY’’.

 Poprzez organizację tych Dni pragniemy każdego roku nieść mieszkańcom Wałcza przesłanie wartości kształtujących nasze człowieczeństwo oraz wyszukiwać i przedstawiać wałczan, twórców lokalnej kultury.

W roku 2013 wydaliśmy tomik pod red.Małgorzaty Angel prezentujący twórczość wałeckich artystów pt.’’ŚLADY WIARY’’- antologia przemyśleń

Oraz po raz kolejny odbył się wernisaż wystawy prac wałeckich plastyków w Wałeckim Centrum Kultury.

W przebieg i organizację Dni Kultury zaangażowane było całe środowisko kulturalne miasta. W sposób szczególny należy wyróżnić zaangażowanie młodzieży i nauczycieli II LO w Wałczu, które już od wielu lat wystawia spektakle teatralno-muzyczne  oraz grupę poetycką ze szkół I LO i ZS nr 2 za spotkania z poezją.

       Gośćmi XVI DKCH byli; ks.dr Tadeusz Ceynowa dyrektor Archiwum Diecezjalnego i wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego,

Ks. dr Wojciech Wójtowicz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, solistki z Poznania p.Benigna i Anna Jaskulskie i organista p. Krzysztof Leśniewicz.

Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego festynu parafialnego, z którego dochód przeznaczony został na kontynuację remontu elewacji kościoła.

        Dni Kultury Chrześcijańskiej cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców oraz lokalnej prasy, która przekazywała wydarzenia na bieżąco.

        Stowarzyszenie zgłosiło swój udział do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Urzędzie Miasta. Korzystaliśmy już ze szkoleń dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz z innych form pomocy oferowanej organizacjom.

        Cenimy sobie współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Wałcz oraz Gminy Wiejskiej Wałcz. Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy merytorycznej możemy realizować zadania statutowe naszej organizacji.

Wałcz, 24. 02. 2014                                               Sprawozdanie złożyła 

                                                                                                     Alicja Kuczkowska

***********

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO- FINANSOWE

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH


za rok 2012

    Stowarzyszenie w roku 2012 realizowało swoje zadania zgodnie ze statutem i zatwierdzonym przez członków planem działania.
Celem działalności było budowanie i umacnianie więzi międzyludzkich w lokalnej społeczności ze zwróceniem uwagi na rolę rodziny w życiu każdego człowieka.
Działając na rzecz rodzin parafii, miasta i gminy staraliśmy się wykazywać całoroczną aktywność i zróżnicowaną działalność. Członkowie Stowarzyszenia, aby efektywniej służyć innym brali udział w Dniu Skupienia w Ostrowcu (10.13.12) i w warsztatach na temat ,,Moje miejsce w Stowarzyszeniu” prowadzone przez p. psycholog Jolantę Nowak oraz uczestniczyli w Diecezjalnym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń w Koszalinie (18-19.05.12).
W 2012r. dla wszystkich chętnych zorganizowaliśmy koncerty muzyczne, spotkania, bal karnawałowy, wyjazd pielgrzymkowy szlakiem Rokitno - Paradyż - Świebodzin, rajdy rowerowe spływ kajakowy, Zaduszki poetycko-muzyczne. W listopadzie z okazji Święta Niepodległości przygotowaliśmy wieczór pieśni patriotycznej, który nie tylko rozbudził uczucia patriotyczne zebranych uczestników, ale i przypomniał wartość swojego miejsca i roli w lokalnej społeczności.

            Już po raz XV organizowaliśmy w Wałczu Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbyły się we wrześniu pod hasłem BUDUJMY DOM NA SKALE.     

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach tych Dni gościliśmy wiele znanych osób   i prezentowaliśmy różne formy kultury chrześcijańskiej. Wśród gości obecni byli:

bp Edward Dajczak, redaktor Gościa Niedzielnego Wojciech Parfianowicz, poeta Jan   Sabiniarz, wokalistka Barbara Angel Romanowska z Gdańska, chór Cantores z Człopy.

          W przebieg i organizację Dni Kultury zaangażowane było całe środowisko kulturalne miasta. W sposób szczególny należy wyróżnić młodzież i nauczycieli, WCK, artystów plastyków, gminne koła gospodyń. Prezentowane były różne formy aktywności kulturalnej: od wystawy plastycznej, etiudy teatralno –muzycznej, warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej, spotkania z poezją, koncerty i występy zespołów muzycznych, prezentacje kulinarne po rozgrywki sportowe rodzin w czasie festynu parafialnego.

      Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem wizyty św. Mikołaja do dzieci w parafii i w kościele filialnym w Kłębowcu. Przygotowaliśmy 200 paczek i 100 czekolad. 6 grudnia św. Mikołaj odwiedził również chore dzieci w szpitalu na oddziale dziecięcym i laryngologicznym obdarowując paczkami.

    Zakończeniem działalności Stowarzyszenia w 2012r. była wieczerza wigilijna rodzin z udziałem zaproszonych gości i kapłanów naszej parafii.

***********
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH W ROKU 2011 

Stowarzyszenie w roku 2011 realizowało swoje zadania zgodnie ze Statutem i zatwierdzonym przez członków planem działania.

Działając na rzecz rodzin miasta i gminy Wałcz staraliśmy się wykazywać całoroczną aktywność i zróżnicowaną działalność.

Sprawnie działała i wspierała rodziny i poszczególne osoby w zakresie spraw wychowawczych, społecznych i prawnych Poradnia Rodzinna, która działa w ramach Stowarzyszenia.

W ramach pracy Stowarzyszenia zrealizowano następujące zadania:

·         Luty -Bal karnawałowy rodzin,

·         Marzec -Wyjazd do Poznania na spektakl muzyczny „Metro”

·         Kwiecień - Pielgrzymka szlakiem przebytym 20 lat temu przez Jana Pawła II oraz na Górę Chełmską i Polanowską

·         14 maja - Rodzinny Rajd Rowerowy na Pluskotę ,

·         18 czerwca - Spływ kajakowy dolina Rurzycy ,

·         Kwiecień-sierpień - Przygotowania do XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej
( pozyskiwanie środków, pisanie projektów, uzgodnienia, współpraca z urzędami, szkołami, zakładami pracy wspierającymi XIV DKCh,

·         11 – 25 wrześniaDni Kultury Chrześcijańskiej ,

o       w programu jako dziękczynienie za życie i beatyfikację Jana Pawła II pod hasłem „Wierni dziedzictwu Ojca”

o       wydanie kartki pocztowej z wizerunkiem Ojca Św. Autorstwa malarza wałeckiego p. Z. Borucha

o       spotkanie wiernych z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko

o       Festyn parafialny (całodzienny) na zakończenie Dni Kultury w ogrodzie parafialnym

·         Październik - Uroczyste podsumowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej –

o       Podziękowania za pomoc w realizacji programu urzędom, instytucjom, szkołom, zakładom pracy i osobom indywidualnym

·         Listopad – organizacja Zaduszek poetycko - muzycznych w kościele,

o       Przesłanie informacji o stałych punktach programu działań Stowarzyszenia na rok 2012 do kalendarza miejskiego

·         Grudzień – przygotowanie paczek dla dzieci z parafii z okazji św. Mikołaja ( 150 sztuk), zbiórka funduszy

o       Wizyta Mikołaja w 107 szpitalu na oddziale laryngologii i na oddziale dziecięcym

o       Uroczysta wigilia członków i sympatyków stowarzyszenia z udziałem władz miasta i powiatu

·         Przez cały rok - czytania członków Stowarzyszenia na mszach w niedziele o godzinie 900.

11 marca 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało na uroczystej gali w WCK Laur Powiatu Wałeckiego w kategorii KULTURA- jest to nagroda Starosty Wałeckiego przyznawana corocznie przez kapitułę powołaną przez Radę Powiatu za szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz mieszkańców powiatu wałeckiego.

W kwietniu sekretarzem Stowarzyszenia zostaje p. Alicja Korpalska po rezygnacji p. Urszuli Słowińskiej.

 

**************************************

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH PRZY PARAFII ŚW. MIKOŁAJA

W WAŁCZU ZA 2010 ROK 

Stowarzyszenie realizowało swoje cele zgodnie ze statutem.

12 marca 2010 roku wybrano nowy Zarząd reprezentowany przez: prezes – Alicja Kuczkowska, wiceprezes - Lucyna Wyszkowska, skarbnik – Beata Patrzek, sekretarz – Urszula Słowińska.

Realizowano zadania statutowe wykazując niezależność, aktywność całoroczną, zaangażowanie poszczególnych członków przy próbie odnajdywania radości wspólnego działania na rzecz rodzin.

Działalność charytatywna sekcji Caritas w pierwszym kwartale ubiegłego roku objęła około 150 rodzin na kwotę 2 500 zł + żywność z Diecezjalnego Caritas w Szczecinku. Od czerwca 2010 sekcja charytatywna została zarejestrowana jako odrębna komórka Koła Caritas przy parafii.

W minionym roku wznowiliśmy działalność Poradni Rodzinnej, w której można otrzymać pomoc w zakresie terapii rodzinnej, prawną oraz w innych problemach związanych z funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny.

W ramach pracy Stowarzyszenia zrealizowano dla rodzin z parafii i miasta: