photo

Duszpasterze

Proboszcz
 
 
 

Wikariusze:ks. Sebastian Maciuszko
śp. Ks. prałat dr Romuald Kunicki