photo

*** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu ***


Uroczystość Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechświata


Jesus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.


22.11.2014

Szczęść Boże!

Stan zdrowia ks. Krzysztofa ustabilizował się. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Wykonano tracheotomię i odłączono go od respiratora (zaczął sam oddychać).  Niestety z powodu dużych uszkodzeń mózgu nie odzyskał świadomości i pozostaje w stanie śpiączki mózgowej.

Ks. Piotr Subocz, kapelan szpitala

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO 

W SPRAWIE POBICIA KSIĘDZA PROBOSZCZA

PARAFII PW. ŚW. STEFANA W BARWICACH 

            Drodzy Siostry i Bracia, kochani Diecezjanie!

            W poniedziałek 3 listopada w parafii pw. św. Stefana w Barwicach doszło do bolesnego zdarzenia, które poruszyło opinię publiczną w całej Polsce. Jestem przekonany, że tak jak mnie, tragedia ta dotknęła również osobiście wielu mieszkańców naszej diecezji. Nieznani sprawcy włamali się na plebanię i brutalnie pobili księdza proboszcza Krzysztofa Ziemnickiego. Ksiądz został przewieziony do szpitala w Koszalinie, gdzie przeszedł skomplikowaną operację neurochirurgiczną. Jego stan jest bardzo ciężki. Dziękuję wszystkim, którzy dotknięci tą wiadomością odpowiedzieli odruchem serca i od kilku dni modlą się za ks. Krzysztofa. Jestem zbudowany postawą mieszkańców Barwic, którzy już w kilkanaście godzin po tragicznym zdarzeniu licznie zgromadzili się w kościele parafialnym i modlili się za swojego proboszcza. Dziękuję także lekarzom i całemu personelowi szpitalnemu w Szczecinku i w Koszalinie za opiekę nad księdzem.

            Proszę wszystkich Diecezjan o dalszą modlitwę w intencji ks. Krzysztofa Ziemnickiego i całej wspólnoty parafialnej w Barwicach. Pamiętajmy również o tych, którzy dopuścili się tego strasznego czynu. Módlmy się, aby zrozumieli, jak wielkie zło popełnili, a sprawiedliwa kara niech będzie dla nich okazją do skruchy i nawrócenia.

            Trwając na modlitwie za ks. Krzysztofa z serca wszystkim Wam błogosławię.

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Wałczu

XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu są już za nami. W czasie ich trwania można było skorzystać z różnorakiej oferty kulturalnej w zależności od wieku, zainteresowań i chęci poznania prezentowanego programu.
Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg tych Dni, oraz wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękuję.
W szczególny sposób dziękuję sponsorom tych wydarzeń: p. Bogusławie Towalewskiej Burmistrz Miasta, p. Piotrowi Świderskiemu Wójtowi Gminy Wałcz i jego współpracownikom, p. Bogdanowi Wankiewiczowi Staroście Wałeckiemu, p. Tomaszowi Partyce Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wałcz, p. Pawłowi Kałużyńskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płytnica, Ks. Antoniemu Badurze Proboszczowi parafii św. Mikołaja oraz wszystkim darczyńcom pragnącym zachować anonimowość.
Dziękuję zaangażowanym nauczycielom, uczniom i dyrekcjom wałeckich szkół. Bez ich pracy trudno byłoby zrealizować zaplanowane punkty programu. Dziękuję lokalnej prasie za informowanie mieszkańców miasta i okolic o wydarzeniach Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Po raz kolejny byliśmy uczestnikami integracji i współpracy środowiska ludzi kultury naszego miasta.

Za wszelką pomoc, wsparcie i uczestnictwo raz jeszcze DZIĘKUJE.
Z poważaniem - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Alicja Kuczkowska

KONCERT ZESPOŁU LUMEN

Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnił wspaniały Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN
z Poznania. Towarzyszył mu nasz parafialny chór Concordi Laetitia. Koncert odbył się 10 września 2014r. w naszym kościele. Tematem jego było Miłosierdzie Boże. Słowem i muzyką zespoły przybliżyły tę najpiękniejszą tajemnicę wiary, jaką jest tajemnica Miłości Miłosiernej Boga do człowieka. Teksty pieśni i narracji wyjęte zostały z "Dzienniczka" św. siostry Faustyny Kowalskiej. Kościół wypełniony był ludźmi, których zasłuchanie, a potem burzliwe oklaski świadczyły o zachwyceniu Bogiem bogatym w miłosierdzie.

E. Misztal

galeria

 VI Festyn parafialny

Choć padał deszcz a słońce zawiodło VI Festyn Parafialny 2014 należy niewątpliwie do udanych. Rodzinny festyn parafialny był jednym z pierwszych punktów programu tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez działające przy naszej parafii Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
31 sierpnia zjawili się wszyscy organizatorzy, artyści i całkiem niemała grupa gości. Deszcz nie przeszkodził naszym niezawodnym parafianom. Oblężenie przeżywały parafialne wypieki oraz wyśmienita kuchnia: grochówka, bigos i dania z grilla. W programie festynu znalazły się rodzinne gry i zabawy, występy artystyczne i loteria fantowa. Festyn zakończyły tańce oraz losowanie nagrody głównej – Laptopa. Organizatorzy spisali się na 6+. Z niecierpliwością czekamy już na kolejny festyn. Warto dodać, że dochód z festynu to całkiem pokaźna sumka 4804 zł która zasiliła konto remontowe i będzie przeznaczona na prace konserwatorskie bramy wiodącej na plac kościelny.

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy mimo niezbyt sprzyjającej pogody, wzięli udział w festynie parafialnym: organizatorom, sponsorom, wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i sprzątanie, występującym na scenie i uczestnikom. 

galeria