photo

*** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu ***II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.WIELKI TYDZIEŃOSTATNIE POŻEGNANIE

KAPŁANA-CZŁOWIEKA

Dzisiejsze uroczystości pożegnania ks. prałata Romualda Kunickiego rozpoczęły się modlitwą różańcową. W obecności licznie zgromadzonego prezbiterium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i wiernych, ks. proboszcz Antoni Badura rozpoczął obrzędy pogrzebu. Wielu wiernych miało jeszcze dziś okazję, by pożegnać zmarłego kapłana, podchodząc do otwartej trumny z ciałem śp. ks. Romualda. Trumnę zamknięto. Na wieku trumny klerycy położyli otwarty mszał rzymski, kielich, i stułę... Mszy świętej przewodniczył bp Ordynariusz Edward Dajczak - kiedyś student wykładowcy, którym był ks. Romuald Kunicki, wykładowca w seminarium duchownym w Paradyżu-Gościnkowie. Obok biskupa Ordynariusza stanął bp Paweł Cieślik i koledzy kursowi ks. prałata, którzy razem z nim przyjmowali święcenia kapłańskie. Nie zabrakło okolicznościowego kazania, które było wspomnieniem zmarłego kapłana osnute wokół słów psalmisty: "Boga żywego pragnie moja dusza". "Tego Boga żywego przez całe swoje kapłańskie życie pragnął ks. Romuald Kunicki" - powiedział kaznodzieja. Na cmentarzu wałeckim, na osiedlu Dolne Miasto zmarłego kapłana żegnał ks. bp Paweł Cieślik - żegnał jak powiedział "swojego przyjaciela, którego dom zawsze był dla niego otwarty". Słowo pożegnania wygłosili również p. Marek Subocz  - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Starosta Powiatu Wałeckiego - p. Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz - p. Bogusława Towalewska, oraz prezes Wałeckiego Związku Sybiraków, którego honorowym członkiem był ks. prałat Romuald Kunicki. Asysta wojskowa oddała salwę honorową oddając szacunek, cześć i wdzięczność zasłużonemu dla miasta i powiatu wałeckiego kapłanowi - człowiekowi... Trumnę z charakterystycznym dla ks. prałata biretem kapłańskim, złożono do grobu. " Nie ma zasług - jest tylko wdzieczność Bogu za wszystko" - mówił ks. prałat.... Dziękujemy Bogu, że dał nam takiego Kapłana; Kapłana który wpisał się na stałe w nasze serca. Ks. prałat dr Romuald Kunicki został pochowany przy krzyżu katyńskim na cmentarzu na Dolnym Mieście.

galeria


W czwartek 6 kwietnia wieczorem w kościele pw. św. Mikołaja bpa, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. prałata dra Romualda Kunickiego - wieloletniego proboszcza parafii i dziekana dekanatu wałeckiego. Wokół zmarłego brata kapłana zgromadzili się księża i wierni. Mszy świętej przewodniczył obecny dziekan ks. Roman Piwoński, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ryszard Dawidowski - wicedziekan dekanatu Wałcz. Mszę świętą zakończyło osobiste pożegnanie kapłanów i wiernych z ks. Romualdem, u którego stóp położono bukiet kremowych róż. Dzisiejsze modlitwy zakończyła modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski, który codziennie miał zwyczaj śpiewać ks. Romuald w czasie swojego życia, łącząc sie z Jasną Górą i Skrzatuszem, gdzie często u Matki Bolesnej bywał...

... a pusty dziś konfesjonał "po prawej" - już zawsze będzie przypominał księdza prałata.

 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

galeria


 3 kwietnia 2017 r.,

w szpitalu w Wałczu odszedł do Pana  


ks. prałat Romuald Kunicki

(ur. 21.06.1934, wyśw. 28.05.1959), emerytowany proboszcz
parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego
3 kwietnia 2017 r.,
śp. Ks. Prałata dra Romualda Kunickiego
odbędą się w parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu i będą miały następujący porządek:

Czwartek 6 kwietnia

Godz. 19.00 – Msza św. dla Księży z dekanatu.

Po Mszy św. modlitwa różańcowa za Zmarłego Kapłana
i czuwanie modlitewne do godz. 21.00.

Piątek 7 kwietnia 

Godz. 10.00 – modlitwa różańcowa. 

Godz. 11.00 – Msza święta żałobna. Po zakończeniu Mszy św. nastąpi przejazd na Cmentarz Komunalny na Dolnym Mieście w Wałczu i złożenie ciała do grobu. 

Pamiętajmy o śp. Księdzu Prałacie Romualdzie Kunickim w naszych modlitwach.

Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie….
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W dn. 28-30. kwietnia br. przy parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu odbędzie się międzyparafialny kurs przedmałżeński.

Miejsce spotkania: przy kościele św. Mikołaja w Wałczu.

Spotkania tematyczne: w piątek 28.04 – godz. 18.30-20.30; w sobotę 29.04 i niedzielę 30.04– godz. 14.30-19.00.

Zapraszamy do udziału narzeczonych  z terenu Dekanatu Wałeckiego.


 

 

Plan wyjazdu
Listy kandydatów do bierzmowania