photo

*** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu ***NIEDZIELA PALMOWA


Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!


Rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej w naszej parafii prowadził ks. Arkadiusz Oslislok.
W imieniu rodzin składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia do głoszenia rekolekcji w naszej parafialnej wspólnocie.
Dziękujemy ks. Arkadiuszowi za Słowo Boże, które głosił z wielkim zaangażowaniem, pobudzając nasze serca i umysły, aby skruszyć skorupę naszych zatwardziałych grzechów. Dziękujemy za rekolekcyjne rozważania, w centrum których postawiony został KRZYŻ CHRYSTUSA, z którego nieustannie bije światło miłości miłosiernej dla każdego z nas. Dziękujemy za wskazanie naszej drogi życia jak być przedłużeniem rąk i nóg Chrystusa w dzisiejszym świecie. Dziękujemy za wszelkie dobro, które jest i będzie owocem rekolekcji.

W dniach od 19 do 21 marca br. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży ze szkół, znajdujących się na terenie naszej parafii. Poprowadził je ks. Adam Paź. Ksiądz rekolekcjonista bardzo ciekawie prowadził spotkania dla dzieci i młodzieży. Stosował przy tym wiele pomocy i bardzo jasno tłumaczył sprawy związane z Bogiem i wiarą.

    W czasie spotkań rekolekcyjnych odbyły się konferencje, które były połączone z krótkimi i niespodziewanymi inscenizacjami ewangelicznymi, a tworzyli je uczestnicy rekolekcji. Trzeciego dnia na zakończenie rekolekcji wszyscy wzięli udział w Mszach Świętych. Rekolekcje wielkopostne są wyjątkowym czasem, przygotowującym nas na radosne spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym podczas Świąt Wielkanocnych. Ufamy, że tegoroczne rekolekcje szkolne w znacznej mierze odcisnęły się w sercach dzieci i młodzieży oraz że będą dla nich zachętą do stałego „bycia przy Bogu”.
Życzymy Ks. Arkadiuszowi oraz Ks. Adamowi wielu Łask Bożych w codziennej, niełatwej służbie Bogu i człowiekowi.

Bóg zapłać i Szczęść Boże.
galeria